Yükleniyor...

JAPAN

HİROFUMİ MAEHANA
  • Games Played7
  • Total Goals16
  • Total Win 5
  • Total Lose 2
  • Yellow Cards 7
  • Red Cards 1

Team Stats

Squad Matches Goals Reds Yellows
KOTARO UENO 5 0 0 0
TAKERU JO 2 0 0 0
TETSUYA NAGANO 2 0 0 0
YOSHİKAZU TAKAHASHİ 4 0 0 1
YUSUKE MATSUZAKİ 4 0 0 0
HİRO KAYASHİMA 6 0 1 2
TORU HOSOYA 2 0 0 1
KENTA KAWANİSHİ 7 0 0 0
YOSHİHİKO ENDO 2 0 0 0
AKİHİRO KOJO 1 0 0 0
HENRİQUE MATSUMORA DİAS 7 4 0 0
AO KONDO 6 2 0 1
KEİYA KANEKO 5 2 0 1
DAİKİ GOTO 5 3 0 0
KAİTO AKİBA 6 5 0 1

Conditioning Coach

YUKİ MASUDA

  • 37 Age

Fitness Coach

TOMOKİ OGAWA

  • 30 Age

Goalkeeping Coach

KOKİ IKEGAME

  • 24 Age

Kit Manager

KEN ISHİİ

  • 17 Age